Rynek nieruchomości, Budowa, Planowanie przestrzenne ( 3 strona )