Rynek nieruchomości, Budowa, Planowanie przestrzenne